Noen referanser fra våre oppdrag, bilder er fra noen av våre tidligere oppdrag.

 Tak & Byggfasade kommer gjerne på befaring og tilbyr et uforpliktende tilbud.

           Tlf;949 82 678/Mail; post@takogbyggfasade.no