Komplett takprosjekt i Lommedalen (Bærum) er ferdigstilt.

Takstein skarpnes Elegant levert fra skarpnes.
Blikkenslagerabeidet ble utført av Tak & Byggfasade.
Materialer ble levert av Byggmakker.