Komplett takprosjekt i Ørje (Østfold) er ferdigstilt.

Ny tak-shingel kullsort levert fra icopal.
Blikkenslagerabeidet ble utført av Tak & Byggfasade.
Materialer ble levert av Byggmakker.