Nytt takprosjekt ferdigstilt i Asker (Oslo) Her er det benyttet takstein Zanda Arktis fra BMI Norge.
Samt blikkenslager arbeid ble utført.