Noen referanser fra våre oppdrag, bilder er fra noen av våre tidligere oppdrag.

  Tak og Byggfasade AS kommer gjerne på befaring og tilbyr et uforpliktende tilbud.

 Tlf;949 82 678 / 958 24 142  Mail; post@takogbyggfasade.no